Certyfikaty | UNIVERSUS

Gdańsk Główny

ip stresser

Certyfikaty

O czerwca 2015 roku SJE Universus jest Centrum Egzaminacyjnym PTE General oraz PTE Young Learners.

Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W Polsce zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200), są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku oraz przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695).

Więcej informacji pod linkiem http://pearson.pl/pte-general/

EGZAMINY PTE YOUNG LEARNERS:

  • przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 13 lat,
  • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
  • bardziej koncentruje się na komunikowaniu się niż na gramatyce,
  • weryfikują znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
  • podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się życiu codziennym,
  • pozwalają na swobodne wyrażania się i pokazują, jak dobrze dzieci posługują się językiem angielskim,
  • zostały stworzone, aby zachęcić do uczenia się i zainteresować najmłodszych nauką języka angielskiego.

 

PTE_General_ATC_UK_blue
PTE_YoungLearners_ATC_UK_blue